KR
Verslas

KR
REKLAMA

Aitera UAB
KR
mokslas

SOCIALINĘ PARAMĄ GAUS DAUGIAU ŽMONIŲ

SOCIALINĘ PARAMĄ GAUS DAUGIAU ŽMONIŲ

Kauno rajono savivaldybės tarybai patvirtinus socialinės paramos skyrimo tvarkos pakeitimus,  daugiau Kauno rajono žmonių turės galimybę gauti socialinę paramą. Taryba taip pat pritarė tam, kad iš savivaldybės biudžeto būtų skiriama  lėšų papildomam nemokam mokinių maitinimui. 

Kada galima skirti paramą

Iki šiol svarstant gyventojų prašymus skirti piniginę socialinę paramą buvo susiduriama su atvejais, kai parama reikalinga, tačiau negalima jos skirti, nes atvejis nenumatytas tvarkos apraše ar yra per mažas skiriamos paramos dydis.

Tarybai patvirtinus pakeitimus, gyventojai, esant poreikiui, galės kreiptis dėl paramos antrą kartą per metus, tačiau ne dėl tos pačios ligos, traumos ar priežasties. Socialinę paramą galės gauti sunkiai sužalotas nelaimingo atsitikimo žmogus, kai jam nekompensuojamos gydymo išlaidos, būtiniems gydytojo paskirtiems medikamentams įsigyti (įskaitant kontraceptines priemones), medicininiams tyrimams, skiepams, priklausomybių ligoms gydyti, taip pat vaikui ar jaunuoliui iki 24 metų, besimokančiam formaliojo švietimo įstaigos dieniniame skyriuje, gydytojo paskirtiems akiniams įsigyti.

„Pasitaiko atvejų, kai gydymo institucija prašo savivaldybės apmokėti gydymo išlaidas už Kauno rajono gyventojus, kurie neturi privalomojo sveikatos draudimo. Dabar už šiuos asmenis bus galima apmokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas, kol jie gydomi gydymo įstaigoje“, – aiškino Kauno rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Margarita Venslovienė.

Paramą galės gauti asmenys, globojantys likusį be tėvų globos Kauno rajone gyvenantį vaiką, kuriam nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba). Piniginė parama iki 228 Eur  skiriama aprangai, higienos priemonėms, sveikatos priežiūros paslaugoms, vaiko vasaros poilsiui.

Nauja tai, kad dėl paramos galės kreiptis Kauno rajono gyventojai, kurie dėl lėšų stygiaus negali prasitęsti asmens tapatybę įrodančio dokumento, susitvarkyti kitų dokumentų, taip pat kurui įsigyti, kai žmogus pagal įstatymą neturi teisės gauti šildymo išlaidų kompensacijos.

 Skiriama didesnė parama

Skiriamos paramos dydis padidintas šiais atvejais:

  • asmeniui, sunkiai sužalotam nelaimingo atsitikimo metu, kai jam reikalingos nekompensuojamos gydymo išlaidos, – nuo 8 BSI (bazinė socialinė išmoka – 38,0 Eur) iki 20 BSI asmeniui,
  • būtiniems nekompensuojamiems gydytojo paskirtiems medikamentams įsigyti (įskaitant kontraceptines priemones), medicininiams tyrimams atlikti, skiepams, priklausomybių ligoms gydyti – nuo 1 BSI iki 4 BSI,
  • nukentėjusiam nuo gaisro, kai sudega gyvenamasis namas ar butas – nuo 40 BSI iki 100 BSI, sodo bendrijoje esantis namas – nuo 30 BSI iki 70 BSI,
  • asmeniui, ne mažiau kaip 6 mėnesius išbuvusiam laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietoje, kai kreipiamasi per du mėnesius po sugrįžimo, – nuo 1 BSI iki 1,5 BSI.

Kauno rajono gyventojai, kurių pajamos neviršija 204 Eur/ mėn. vienam šeimos nariui, dėl socialinės paramos gali kreiptis į savo gyvenamosios vietos seniūniją.

Taryba taip pat pritarė tam, kad iš savivaldybės biudžeto būtų skiriama  lėšų papildomam nemokam mokinių maitinimui. Šiemet tam reikės apie 20 tūkst. Eur. Nemokami pietūs bus skiriami tiems, kurie neteko teisės juos gauti iš valstybės biudžeto lėšų dėl šiemet padidėjusio minimalaus atlyginimo.

 

Parengta pagal KRS informaciją

Atsiprašome, komentuoti straipsnį šiuo metu nėra galimybės... X

KR
kiti rubrikos straipsniai

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA