KR
Verslas

KR
REKLAMA

Aitera UAB
KR
mokslas

VDU šuolis pasauliniame „Webometrics“ reitinge

VDU šuolis pasauliniame „Webometrics“ reitinge

Pasauliniame akademiniame aukštojo mokslo institucijų reitinge „Ranking Web“ („Webometrics“) Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) išlaiko savo pozicijas ir užima aukštą trečiąją vietą tarp visų Lietuvos universitetų. Reitinge vertinamas universitetų dalyvavimas ir matomumas internete, skaidrumas ir mokslininkų pasiekimai.

Naujausiame reitinge VDU atliko įspūdingą šuolį dalyvavimo internete (angl. presence) kategorijoje. „Pagal šį faktorių dar lapkritį universitetas užėmė 572 vietą pasaulyje, tuo tarpu šiemet „Webometrics“ jam skyrė net 44 vietą tarp visų pasaulio aukštųjų mokyklų. Tikėtina, kad pasiekimai šioje kategorijoje sudarys palankias sąlygas VDU reitingų augimui ir kitose kategorijose“, – rezultatus pristato VDU mokslo prorektorė prof. Julija Kiršienė.

„Webometrics“ yra išskirtinis reitingas – jo dėmesio centre yra akademinių institucijų veikla saityne arba žiniatinklyje (angl. World Wide Web). Šiandien vienu pagrindinių informacijos šaltinių tapęs internetas yra svarbus būdas pristatyti savo veiklą, pasiekimus, stipriąsias puses. Universitetams pasaulinis tinklas leidžia efektyviai skleisti žinią apie savo mokslinius ir kultūrinius pasiekimus, pasiekti platesnę auditoriją.

„Webometrics“ reitingas du kartus į metus įvertina daugiau nei 28 tūkst. pasaulio aukštųjų mokyklų pagal jų interneto svetainių atvirumą, dalyvavimą, įtaką (matomumą) ir mokslinį meistriškumą. Didžiausią svorį (50 proc.) reitinge sudaro įtaka, matuojama pagal internete esančias nuorodas į universiteto tinklalapį – šioje kategorijoje tarp Lietuvos universitetų VDU užėmė ketvirtąją vietą. Dalyvavimas internete įvertina bendrą universiteto svetainės puslapių skaičių, randamą paieškos sistemose – pagal šį kriterijų VDU buvo nepralenkiamas ir įvertintas pirmąja vieta šalyje.

Likę du kriterijai įvertina universiteto tinklalapio atvirumą ir mokslinį meistriškumą pagal duomenis apie mokslininkų darbų skaičių duomenų bazėse ir jų citavimo dažnį – čia taip pat VDU išliko tarp geriausiųjų šalyje.

Šis reitingas remiasi tinklometrika (angl. webometrics) – moksline disciplina, kuri tyrinėja informacinių šaltinių ir jų naudojimo kiekybinius aspektus: matuoja žiniatinklio rodiklius, analizuoja technologijų naudojimą, vykdo turinio analizę. Pasak ekspertų, tinklometrika yra perspektyvi sritis, kurios svarbą – vertę, kurią suteikia tinklalapių reitingavimas – puikiai supranta verslininkai, aktyviai išnaudojantys paieškos sistemų marketingą (SEM) ir paieškos sistemų optimizavimą (SEO). Tuo tarpu švietimo institucijose šiandien ji daug kur dar nėra efektyviai išnaudojama.

Aktyvus dalyvavimas internete turi įtakos daugeliui įvairių faktorių, susijusių su švietimo institucijos veiklos kokybe: kompiuterinių išteklių prieinamumui, internetiniam raštingumui, demokratijos ir žodžio laisvės propagavimui, tarptautiškumui, atviros prieigos iniciatyvų palaikymui ir t. t. Ekspertai akcentuoja, jog akademinės informacijos sklaida internete leidžia mokslininkams susipažinti su tyrimų rezultatais, stojantiesiems – sužinoti daugiau apie universitetą, o įmonėms ir organizacijoms – rasti partnerius ar ekspertus įvairiems projektams.

VDU mokslo valdymo sistema – moderniausia Lietuvoje

Prie Vytauto Didžiojo universiteto sėkmės naujausiame reitinge, ypač vertinant dalyvavimą internete, neabejotinai prisidėjo 2018-aisiais sukurta VDU Mokslo valdymo sistema (VDU CRIS). Tai – informacinė sistema, skirta saugoti ir valdyti duomenis apie mokslinę veiklą, vykdomą institucijoje. Mokslo valdymo sistemų srityje VDU tapo neabejotinu lyderiu tarp Lietuvos universitetų. Ši mokslo valdymo sistema sukurta remiantis gerosios patirties pavyzdžiais pasaulyje.

VDU Mokslo valdymo sistemoje, kuri tokia yra pirmoji Lietuvoje, kaupiamos universiteto mokslo publikacijos, visateksčiai dokumentai, studijų baigiamieji darbai, disertacijos, mokslininkų profiliai, CV, mokslo projektai, VDU mokslo padaliniai, klasteriai. Sistemoje taip pat teikiamos įvairios mokslo veiklos ataskaitos, metrika, statistinė bei vartotojų panaudos informacija. Visi šie informaciniai vienetai turi tarpusavio sąsajas ir pastovius adresus internete (URL), todėl visą medžiagą galima rasti vienoje sistemoje – tai ypač palengvina paiešką. Iš viso šioje sistemoje šiuo metu yra per 67 tūkst. publikacijų, per 6 tūkst. mokslininkų profilių, 170 universiteto mokslo padalinių ir klasterių, per 140 vykdomų projektų informacija.

Atsiprašome, komentuoti straipsnį šiuo metu nėra galimybės... X

KR
kiti rubrikos straipsniai

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA