KR
Verslas

KR
REKLAMA

Aitera UAB
KR
mokslas

Gyventojai skatinami naudotis daugiabučių namų fondo parama

Gyventojai skatinami naudotis daugiabučių namų fondo parama

Kauno rajono daugiabučių namų bendrijos galėtų susitvarkyti aplinką, pasinaudodamos savivaldybės įsteigtu Daugiabučių namų ir jų aplinkos atnaujinimo, plėtros bei administravimo fondu.


Savivaldybės Aplinkos skyriaus vyr. specialistė Jurgita Šarapovienė pasakojo, kad nuo fondo įkūrimo pradžios 2015 m. žemės sklypo prie daugiabučio gyvenamojo namo formavimo dokumentams parengti ir įteisinti jau yra pasinaudoję apie 30 daugiabučių namų. Fondo lėšomis pernai buvo išasfaltuota kiemo aikštelė ir įvaža prie daugiabučio gyvenamojo namo Vilkijoje, Čekiškės g. 120. 


Daugiabučių namų savininkų bendrijos ir gyventojai, veikiantys jungtinės veiklos sutartimi ir daugiabučiai namai, kuriuos administruoja paskirti administratoriai turi teisę pasinaudoti fondo lėšomis. Fondo nuostatuose numatyta remti šias veiklas: 
• Daugiabučių namų techniniams defektams, kurie kelia grėsmę namo ar jo konstrukcijų stabilumui ir (ar) žmonių saugumui, likviduoti skiriama 50 proc. reikalingos sumos;
• Žemės sklypo prie daugiabučio gyvenamojo namo formavimo dokumentams parengti ir įteisinti – 100 proc. sumos; 
• Daugiabučių namų savininkų bendrijų steigimosi išlaidoms padengti – 100 proc. sumos;
• Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo ar modernizavimo projektų investiciniams planams parengti – 50 proc. reikalingos sumos;
• Daugiabučio namo aplinkai gerinti (įvažoms, takams, vaikų žaidimų, automobilių stovėjimo aikštelėms, apsaugos įrangai, apšvietimui, komunalinių atliekų konteinerių vietoms įrengti), įsiteisinus žemės sklypą prie daugiabučio gyvenamojo namo, ne dažniau kaip kartą per trejus metus – 50 proc. sumos; 
• Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektams remontuoti, įsiteisinus žemės sklypą prie daugiabučio gyvenamojo namo, ne dažniau kaip kartą per trejus metus skiriama 50 proc. sumos.


KRS informacija

Atsiprašome, komentuoti straipsnį šiuo metu nėra galimybės... X

KR
kiti rubrikos straipsniai

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA