KR
Verslas

KR
REKLAMA

Aitera UAB
KR
mokslas

10 klausimų Kristinai ŠVEDAITEI-DAMAŠEI

10 klausimų Kristinai ŠVEDAITEI-DAMAŠEI

Žavi, jauna ir veikli Kauno rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) pirmininkė – Kristina Švedaitė Damašė teigia, kad VVG nori prisidėti prie Kauno rajono bendruomenių veiklos stiprinimo bei kviečia bendradarbiauti jaunimo organizacijas.

 Kiek laiko dirbate VVG?

VVG veikloje dirbu jau aštunti metai, Kauno rajono VVG –  penkerius metus.

 Kuo Jūsų veikla skiriasi nuo kitų asociacijų ir ar sunku vadovauti tokiai organizacijai?

Mūsų asociacija iš kitų, galbūt, labiausiai skiriasi tuo, kad mes vienijame valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus atstovus, veikiančius Kauno rajone. Esame vadinamoji skėtinė organizacija, mūsų nariai daugiausia yra kiti juridiniai asmenys. Aktyviai bendradarbiaujame su kaimo bendruomenėmis ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, konsultuojame jas, organizuojame renginius bei kitą veiklą. Parengėme ES investicijų projektą, t.y., Kauno r. VVG  vietos plėtros 2016-2022 m. strategiją, kuriai įgyvendinti gavome šiek tiek daugiau nei 4,5 mln. eurų paramą. Parama bus skirta Kauno rajono gyventojų gyvenimo kokybei gerinti ir verslumui skatinti. Įgyvendiname LEADER programą, t.y., „Iš apačios į viršų“ principą, kada projektinės investicijos yra daromos iš vietos bendruomenės iniciatyvų ir poreikio.

Vadovauti šiai organizacijai nėra lengva, nes turime rasti sutarimą tarp trijų sektorių atstovų. Tačiau diskutuojant tai pavyksta. Vadovauti organizacijai padeda aktyvi VVG valdyba bei visi nariai. Svarbiausius klausimus sprendžiame posėdžiose.

 Kokios ateities vizijos?

Kaip minėjau, šiuo metu įgyvendiname Kauno r. VVG  vietos plėtros 2016-2022 m. strategiją ir netrukus skelbsime kvietimus projektų paraiškoms rinkti. Taigi, artima ateities vizija surinkti paraiškų tiek, kiek planavome ir dar daugiau. O planuojame paremti mažiausiai 62 vietos projektus ir sukurti  55 darbo vietas. Svarbiausia, ne tik skirti paramą, bet prižiūrėti,  kad projektai būtų sėkmingai įgyvendinti, pasiektų visus planuojamus rezultatus. Tolimesnė ateities vizija susijusi su veikla po vietos plėtros strategijos įgyvendinimo. Tikimės, kad po 2023 m. taip pat turėsime galimybę toliau tęsti savo veiklą, dirbti su ES projektais, turėti kitų veiklų, susijusių su NVO, teikti joms reikalingas paslaugas.

 Su kokiais sunkumais susidūrėte rengiant  2016 - 2022 metų vietos plėtros strategiją?

Strategiją parengėme dar 2015 metais. Darėme apklausas, organizavome informacinius renginius visose seniūnijose, kalbėjomės su vietos bendruomenėmis. Nebuvo labai sunku, nes jau turėjome 2007-2013 metų patirtį. Sunku buvo projekto vertinimo metu ir pradėjus jį įgyvendinti. Tačiau tai išoriniai sunkumai, nepriklausantys nuo mūsų. Kaip pagrindinį sunkumą galėčiau įvardinti būtiniausių teisės aktų vėlavimą, nuolatinį jų keitimą.

 Ar jūsų darbas baigiasi pasibaigus darbo valandoms?

Dirbant VVG mes dažnai organizuojame posėdžius, susitikimus, susirinkimus su bendruomenėmis. Dažniausiai tiems žmonėms tai visuomeninė veikla, todėl visiems patogiau susirinkti po darbo. Tačiau VVG pirmininko veikla ir yra visuomeninė veikla, todėl dėl tai – ne problema. Kartais susitikimuose gauni dar daugiau naudos, negu gali tikėtis. Kiekvienas renginys, susitikimas duoda patirties ir vienokių ar kitokių žinių.

 Kokią naudą ir vertę atneša VVG Kauno rajonui?

Jeigu trumpai – tai stiprėja bendruomenės, gaunama parama ne tik veiklai skatinti, bet ir naujoms darbo vietoms kurti, infrastruktūrai gerinti. Kaip minėjau, mes gauname finansavimą ir skelbiame konkursus mažesniems pareiškėjams. Iki 2022 metų paramos galės kreiptis NVO, savivaldybės administracija, biudžetinės įstaigos, taip pat ir verslininkai. Yra patvirtintos priemonės atskiroms pareiškėjų grupėms, tiesiog reikia stebėti mūsų skelbimus, kurioms priemonės renkame paraiškas.

 Kaip įsivaizduojate VVG po penkerių metų?

Kaip stiprią ir vieningą organizaciją, baigiančią įgyvendinti strategiją, pasiekusią visų užsibrėžtų tikslų ir jau turinčią konkrečią viziją dar mažiausiai penkeriems metams. (Šypsosi).

 Kokie yra trys svarbiausi gyvenimo principai?

Sąžiningumas, nuoširdumas ir atsakomybė.

 Kaip tapti jūsų VVG nariu?

Jeigu veikiate Kauno rajone, esate aktyvūs, siekiantys tobulėt ir nebijote visuomeninės veiklos – laukiame jūsų prašymų tapti nariais. Ypač laukiame jaunimo organizacijų, nes jaunimo aktyvumas šiame inovacijų ir technologijų amžiuje yra labai svarbus.

 Linkėjimas Jūsų projektų pareiškėjams.

Kai yra paskelbiamas kvietimas teikti paraiškas, atidžiai skaitykite finansavimo sąlygų aprašus ir konsultuokitės, klauskite, tarkitės – mes visada esame pasirengę jums padėti. Tik išsiaiškinę visus niuansus, galėsite pateikti kokybišką paraišką ir lengviau įgyvendinsite projektą.

Ačiū. 

Kalbino Viktorija ŠVEDAITĖ

Atsiprašome, komentuoti straipsnį šiuo metu nėra galimybės... X

KR
kiti rubrikos straipsniai

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA