KR
Verslas

KR
REKLAMA

Aitera UAB
KR
mokslas

Jaunųjų restauratorių “desantas“ Kauno rajone

Jaunųjų restauratorių “desantas“ Kauno rajone

Prienų VšĮ „Meninė drožyba“ bazėje birželio pirmomis dienomis startavo projektas „Jaunimo meninių ir profesinių įgūdžių tobulinimo stovykla“, kurios metu bus atnaujinti keli Kauno rajono mediniai paminklai.

 Stovyklos trukmė – 10 dienų. Į „Meninės drožybos“ bazę atvyko tobulėti norintys Kauno kolegijos J. Vienožinskio Menų fakulteto Dailės katedros Dailės kūrinių restauravimo ir konservavimo programos studentai bei sertifikuotos tradicinių amatų neformalios mokymo programos „Tradicinio kryžiaus drožyba“(vad. tradicinių amatų meistras Algimantas Sakalauskas) nariai.

Tai jau dešimtą kartą vykstantis renginys. Šiais metais Jaunieji restauratoriai, vadovaujami savo kuratoriaus B.Prapuolenio, ėmėsi atnaujinti ir sutvarkyti Kauno rajono medinius paminklus:

Babtų bažnyčios šventoriuje stovinčią laiminančio Kristaus skulptūrą ir du koplytstulpius

 

Panevėžiuko bažnyčios šventoriaus centrinį kryžių, kuris jau buvo pavojingai pasviręs, ir aplink stovinčius suolelius

Sitkūnuose esančius du medinius paminklus – drožėjo R. Puškoriaus rūpintojėlį, skirtą laisvės gynėjui J. Vaidotui, žuvusiam per  Sausio 13-osios įvykius, ir šv. Jurgio koplytstulpį

Visi paminklai buvo nuvalyti ir perdažyti, sulūžusios medinės detalės pakeistos naujomis. Kur reikia, buvo iš naujo apskardinta.

Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

 VšĮ „Meninė drožyba“ informacija

Atsiprašome, komentuoti straipsnį šiuo metu nėra galimybės... X

KR
kiti rubrikos straipsniai

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA